Sinop Üniversitesi

Mutlu Şehrin Huzurlu Üniversitesi

Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini aşağıdaki akademik birimlerimizde 11488 öğrencisi ile sürdürmektedir.

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ayancık Meslek Yüksekokulu
Boyabat Meslek Yüksekokulu
Durağan Meslek Yüksekokulu
Gerze Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Türkeli Meslek Yüksekokulu
Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.

Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.

Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.

Her şeyin ötesinde, Üniversitemiz, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.