resim Sinop Üniversitesi


Vize

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile uygulamalar, 2013 yılında çıkartılan bir kanunla düzenlenmektedir. Bu kanuna göre, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır. Türkiye’ye giriş çıkışlarda, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler, görevlilere gösterilmek zorundadır. Pasaport yerine ulusal kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek ülkelerin listesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın http://www.mfa.gov.tr adresinden ulaşılabilecek sayfasında yayımlanmaktadır.

Türkiye’ye, vize istenilen ülkelerden gelecek yabancıların vize almış olması veya ikamet izni ya da çalışma iznine sahip olması gerekmektedir. Türkiye’ye seyahat edecek yabancılar, ülkesine ve amacına göre vize almalıdır. Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar yabancılar ile vize muafiyeti bulunan ülkelerden gelen yabancılardan vize istenmez. Ülkelere göre vize muafiyeti, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasından öğrenilebilir. Vize muafiyeti tanınmayan ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerine şahsen başvuru yaparak alacakları vize veya https://www.evisa.gov.tr adresinden elektronik başvuru yaparak elektronik posta adreslerine gelecek vize ile Türkiye’ye girebilirler. Ancak elektronik vize işlemleri sadece turistik ve ticari amaçlarla ülkeye girecekler için geçerlidir. Öğrenci vizesi almak için Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerine başvurulması ve geliş amacına uygun vize alınması gerekmektedir. Normal vize ile Türkiye’de en fazla doksan gün kalınabilir. Vize harçlarıyla ilgili bilgilere Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilir. Vize işlemlerinde yaşanılabilecek gecikmeler nedeniyle, vize başvurularının seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılmasında fayda vardır.

Pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresi; vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden en az altmış gün daha fazla olmalıdır. Pasaportlarının geçerlilik süresi bu şartı taşımayan yabancılar, kendilerine tanınmış bir muafiyet yok ise Türkiye’ye sokulmazlar. Pasaport geçerlilik süresi ile ilgili muafiyet tanınan ülkelerin listesine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından ulaşılabilir.

Vizeye tabi ülkelerden gelecek öğrenciler, kendi ülkelerinde veya yasal olarak bulundukları ülkelerde konsolosluklara ya da Türkiye’ye girişlerinden sonra, Valiliklere bağlı Göç İdaresi İl Müdürlüklerine başvurarak öğrenci ikamet izni almalıdır.sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2015 |