resim Sinop Üniversitesi


İkamet

Türkiye’ye vize ile veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, doksan günü aşmamak şartıyla, vize veya vize muafiyeti süresinde ikamet izninden muaftır. Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Öğrenci ikamet izinleri, Türkiye’ye geldikten sonra Valilikler bağlı Göç İdaresi İl Müdürlüklerine başvurarak da alınabilir. İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli düzenlenir ve uzatılabilir.

 

Öğrenci ikamet izni, Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara ve belirli şartlarda ilk ve orta dereceli öğrenin görecek yabancılara verilir. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2015 |