resim Sinop Üniversitesi


Eğitim Olanakları

Sinop Üniversitesi 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla âdeta kuzeyin parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Kurulduğu andan itibaren hızlı bir gelişme ivmesi yakalamış, bugün 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 2 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu ve 12 Araştırma Uygulama Merkezi ile öğrencilerine ve Sinop iline kaliteli ve çağdaş bir eğitim sunmayı hedeflemiştir.

 

Fakülteler

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Eğitim Fakültesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Sanat ve Tasarım Fakültesi,

Spor Bilimleri Fakültesi,

Su Ürünleri Fakültesi

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Meslek Yüksekokulları

Ayancık Meslek Yüksekokulu

Boyabat Meslek Yüksekokulu

Durağan Meslek Yüksekokulu

Gerze Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Türkeli Meslek Yüksekokulu

 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM)

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜENAR)

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER)

Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNTÖMER)

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNUZEM)

Çift Ana Dal – Yan Dal  Programları

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca uygulanan programdır. İlgili yönetmeliğe göre Çift Ana Dal Programı (ÇAP) ; başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan eğitim imkânıdır.

Yan Dal programı (YAP) ise, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında bilgi ve görgülerini artırmaları için sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programdır. Sinop Üniversitesinde çift ana dal ve yan dal programları öğrencilere sunulmaktadır. (oidb.sinop.edu.tr/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/sinop_universitesi_anadal_yandal.pdf)

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus Değişim Programı

Farabî Değişim Programı

Mevlânâ Değişim Programı

Puan ve Kontenjanlar

 

Yıllara göre Sinop Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları  (oidb.sinop.edu.tr/Puanlar)

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

 

Yüksek Lisans Programları

Biyoloji (YL)

Disiplinlerarası Çevre Sağlığı ( YL))

Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme (YL)

Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri (YL)

Fen Bilgisi Eğitimi (YL)

İstatistik (YL)

Kimya (YL)

Matematik (TZSYL)

Matematik (YL)

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (YL)

Antrenörlük eğitimi (YL)

İşletme (TZSYL)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TZSYL) (İÖ)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (TZSYL)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (YL)

Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL)

Tarih (TZSYL)

 

Doktora Programları

 

Matematik

Su Ürünleri Avlanma ve İşletme

Su Ürünleri Temel Birimler

Su Ürünleri Yetiştiriciliğisinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2015 |