resim Sinop Üniversitesi


Dil Öğrenme

Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİNTÖMER)

 

Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 2015 yılı Ocak ayında kurulmuştur. Üniversitemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil yeterlilik düzeyini belirleyen sınavı her akademik yılın başında, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda  merkezimiz, sınavda beklenen düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere Türkçe dil kursu vermektedir. Kurslarda devam zorunluluğu olup derslere % 20 oranından daha fazla devam etmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Sınavlar; ara sınav, yıl/dönem sonu (kur) sınavı olmak üzere iki şekilde yapılır. Öğrencilerin dil seviyesi aşağıdaki harfli notları ile tespit edilir.

 

DİL DÜZEYİ

PUAN

İleri Düzey

C2

80-100

C

C1

70-79

Orta Düzey

B2

60-69

B

B1

50-59

Temel Düzey

A2

30-49

A

A1

0-29

Devamsız

F1

 

Sinop Üniversitesi TÖMER, öğrenci merkezli, aktiviteye dayalı ve etkileşimi ön plana alan dil eğitimi yaklaşımıyla, yabancı uyruklu öğrencilerimize hem Türkçeyi iletişimsel anlamda etkili kullanabilme becerisini hem de akademik dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bunların yanında, Türk kültürünü öğrencilere tanıtmak, öğrencilerin Türkiye’de yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak da ikincil hedefleri arasındadır (sintomer.sinop.edu.tr/).

Üniversitemizin Türkçe dışında yabancı dil kursları da faaliyet göstermektedir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) bünyesinde, 12 haftalık İngilizce, İngilizce Konuşma, Rusça, Pratik Arapça Konuşma, Almanca, Yabancı Dil Sınavı (YDS) Hazırlık ve Osmanlıca dersleri verilmektedir. http://susem.sinop.edu.tr/sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2015 |