resim Sinop Üniversitesi


Bilim ve Araştırma

Sinop Üniversitesi araştırma merkezleri; çeşitli konferans, sergi ve paneller düzenleyerek, aktif laboratuvar çalışmaları ve ulusal- uluslararası projeler sürdürerek Sinop üniversitesi öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

 

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ)

Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi bilimsel düşünce yöntemini ve özgün düşünmeyi çocuklara kazandırmak, çocukların bilimi ve bilimsel konuları keşfederek anlamalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak, çocukları daha ileri düzey araştırmalara dâhil ederek üretken bir bilim insan profili oluşturmak amacıyla 30 Ocak 2012 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu andan itibaren çok sayıda bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Sinop ili ilk ve ortaokul öğrencilerini bilimle tanıştırarak onların gelecekteki tercihlerini belirlemede yol gösterici olmuştur.

 

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBİTAM)

Sinop Üniversitesi, bölgenin en büyük Merkez Araştırma Laboratuvarından biri olan SÜBİTAM’ın yapımını DPT projesi kapsamında 2009 yılında planlayıp 07.02.2011 tarihinde tamamlamıştır. Merkez, üniversitemiz ve diğer üniversitelerin akademik elemanlarının proje ve bilimsel çalışmaları ile Sinop ve civar illerdeki sanayi kuruluşlarına üst düzey bilimsel katkı sağlamayı hedeflemektedir. Merkezimizde 16 adet Araştırma Laboratuvarı, 8 adet çalışma laboratuvarı, 4 adet seminer odası, 9 adet ofis, 1 adet konferans salonu bulunmaktadır. Giriş ve 1. kattan oluşan merkez binanın toplam alanı 2.809,00 m² 'dir. Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak Merkezin amacıdır.

  

Bilimsel Araştırma Gemileri

Sinop Üniversitesinin Su Ürünleri Fakültesine tahsisli iki adet bilimsel araştırma gemisi bulunmaktadır.    

  1. R/V Seydi Ali Reis Gemisi   

Gemi, ismini Sinoplu olan ve denizciliğimize önemli hizmetleri bulunan Osmanlı İmparatorluğu  kaptan-ı deryası, Seydi Ali Reis’ten almaktadır.

22.5 m boyunda olan geminin teknik şartnamesi ve projelerinin tamamı ülkemizde hazırlanarak, Sinop ili Türkeli ilçesinde yerli bir firma tarafından inşa edilmiştir. Eylül 2012 tarihinde denize indirilerek hizmete başlamıştır.

Gemi, kabotaj bölgesinde 5 gemi adamı 7 bilim adamı, uluslararası sularda 7 gemi adamı, 5 bilim adamı olacak şekilde 10 gün kıyıya gelmeden araştırma yapma imkânına sahiptir. Gemide ıslak ve kuru olmak üzere 2 laboratuvar, 12 yatak kapasiteli kamaralar, 1 deniz tipi mutfak, 1 dinlenme salonu ve 1 soğuk hava deposu mevcuttur.

Gemi 2 adet 560 hp gücünde ana makineye sahip olup saatte ortalama 9 knot, maksimum 14 knot hıza ulaşabilmektedir. Gemide oşinografik, hidrografik ve balıkçılık alanında araştırma ve faaliyetler ile ilgili tüm çalışmaları yapabilecek cihaz ve ekipman bulunmaktadır

2. Araştırma 1 Gemisi

Su Ürünleri Fakültesine ilk alınan gemi olup 11.2 m boyunda ahşap malzemeden yapılmıştır. Gemide su üstü radarı ve ekosounder cihazları mevcut olup 78 hp motor gücüne sahiptir. Gemi ile 2 gemi adamı ve 5 araştırmacıya kadar günlük kıyısal deniz örneklemeleri yapılabilmektedir.

Gemi, genellikle kıyısal oşinografik (akıntı ölçümü, su örneklemesi, plankton örneklemeleri, dip yapı örneklemeleri vb) ve avcılık (uzatma ağları, sepet, paraketa, çerçeveli trol vb ) faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte gruplar halinde öğrenciler deniz uygulamalarına çıkabilmektedir.

Araştırma 1 Gemisi, günlük kıyısal deniz faaliyetleri için diğer resmi ya da özel kurum, kuruluş ve kişiler tarafından ya da ulusal ve uluslararası sularda (kıyı ve açık denizlerde) gemi kullanım yönergesine uygun olarak kullanıma açıktır.

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  (SÜSEM)

Başta öğrenciler olmak üzere, Sinop Üniversitesi çalışanlarına, diğer kamu kurumları ile özel sektör çalışanlarına ve bir meslek edinmek, kendini geliştirmek isteyen herkese açık eğitim programları ile yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen bir merkezdir. Bu amaç doğrultusunda, her yıl açılan dil kursları ve eğitim sertifika programları ile Sinop Üniversitesine ve Sinop iline hizmet sunmaktadır.  Kursların yanı sıra seminerler ve konferanslar da bireysel ve bilimsel gelişime katkı sağlamaktadır.

Merkezde verilen kurslar şöyledir:

Temel İngilizce (Elementary) Kursu

Temel İngilizce (Intermediate) Kursu

YDS-YÖK Dil Kursu

YDS-YÖK Dil Kursu

Konuşma (Speaking) Kursu

Almanca Kursu

Pratik Arapça Konuşma Kursu

Rusça Kursu

SPSS Kursu

Dalış Eğitimi

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

 

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( SİNKAMER)

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( SİNKAMER), Kadının toplumsal hayatın tüm alanında yer almasını sağlayacak eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak ve kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak amacıyla seminer, sergi ve paneller düzenleyen birimdir.

 

Kütüphane

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini artırmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyerek modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm hizmetleri verebilecek bir kütüphaneye kavuşmak amacıyla çalışmalarını yürüten kütüphane, elektronik bilgi çağınınihtiyaçlarıyla donanımını artırmaya devam ettirmektedir.
Bilgiye değer veren ve üstün tutan, kullanıcı ile iletişimde sürekliliği önceleyen bakış açısıyla Sinop Üniversitesinin temel bilgi kaynaklarından biri olma yolundadır.

 

Üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmesinde, idari personelin mevzuat kaynaklarının temini alanında etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli kaynaklarını toplayarak kullanıcıların hizmetine sunan merkez kütüphanemiz ve birim kütüphanelerinin toplam sayısı beştir. Bunlar;

Merkez Kütüphane    

Eğitim Fakültesi Kütüphanesi   

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi 

Ayancık MYO Kütüphanesi    

Gerze MYO Kütüphanesi’dir.

Merkez Kütüphanemiz açık raf sistemi ile hizmet vermekte olup okuyucular, istedikleri takdirde ödünç kitap alabilmektedirler. Kütüphanemiz bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşımı hızlandırmak ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birim kütüphanelerimize de bilgi hizmetlerini ulaştırmak amacıyla oluşturduğu web sitesi ile elektronik ortamda da hizmetlerini devam ettirmektedir. Basılı kaynakları destekleyici elektronik kaynakların varlığı da kullanıcılarımıza, araştırmalarda oldukça yarar sağlamaktadır.

 sinop

adresAdres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000-SİNOP
telTelefon: 0(368) 271 57 57
postae-Posta:
posta
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2015 |